Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα «Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς» λειτουργεί ως ανεξάρτητη Υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, αυτοτελούς διαχείρισης

δημοσιεύθηκε στις 03/02/2010

 

Οι σκοποί του Ιδρύματος περιλαμβάνουν την προαγωγή της μελέτης και έρευνας της Ορθόδοξης Χριστιανικής και Εκκλησιαστικής Παράδοσης και του Ορθόδοξου Πολιτισμού, την παροχή κάθε βαθμίδας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, τη φιλοξενία, την εκπαίδευση και ανταλλαγή επιστημονικών και ιερατικών αποστολών από και προς άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες βαλκανικών και μεσογειακών χωρών, στα πλαίσια θρησκευτικού, προσκυνηματικού ή συνεδριακού τουρισμού, τη διοργάνωση συνεδρίων σχετικών με τους ανωτέρω σκοπούς, τις εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών και εν γένει εντύπων, τις επιστημονικές εργασίες και τη δημοσίευση των πορισμάτων των συνεδρίων, τη δημιουργία εκπαιδευτικών ή άλλων προγραμμάτων, την ένταξη των ανωτέρω σκοπών σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα και τη συνεργασία με άλλα ιδρύματα έχοντα παρεμφερείς σκοπούς.

επιστροφή