Metropolis Excellence Awards

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ"

Πρόγραμμα "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ"

Η Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης και το Ίδρυμα Παιδείας και Πολιτισμού "Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς" υλοποιούν το Πρόγραμμα "Ορθόδοξη Εκκλησία και Κοινωνική Καινοτομία", σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας.

Στο πλαίσιο του άξονα " Ορθόδοξη Εκκλησία και Επιστημονική Αριστεία ", σχεδιάζεται και θα προκηρυχθεί εντός του 2014 ο Ετήσιος " Διαγωνισμός Επιστημονικής Αριστείας - METROPOLIS EXCELLENCE AWARDS ". Στόχος του Διαγωνισμού Επιστημονικής Αριστείας είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου και πολιτισμικού κεφαλαίου της πατρίδας μας. Νέοι, άριστοι επιστήμονες και τεχνικοί θα προσκληθούν να καταθέσουν καλά τεκμηριωμένες προτάσεις έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίες θα κριθούν από Ειδική Διεθνή Ομάδα Αξιολογητών. Οι καλύτερες προτάσεις θα βραβευθούν και οι συντάκτες τους θα κληθούν να σχηματίσουν ομάδα ή ομάδες έργου στο Ίδρυμα. Οι ομάδες έργου θα υποστηριχθούν για τη σύνταξη αιτήσεων χρηματοδότησης από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με έμφαση στο πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 2020 (HORIZON 2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με το "Διαγωνισμό Επιστημονικής Αριστείας - METROPOLIS EXCELLENCE AWARDS", η Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης και το Ίδρυμα "Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς" επιδιώκουν:

·     την κινητοποίηση του επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού, σε ειδικεύσεις και επαγγελματικούς κλάδους άμεσα συνδεδεμένους με την Εκκλησία και τις δραστηριότητές της,

·   την ανάδειξη του άριστου επιστημονικού δυναμικού και την ενίσχυση του προσωπικού βιογραφικού αρίστων επιστημόνων και τεχνικών μέσω της βράβευσής τους,

·   την προσφορά θέσεων εργασίας για επιστήμονες και τεχνικούς, των οποίων οι επαγγελματικές προοπτικές αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της κρίσης,

·      την εξασφάλιση εργασιακής εμπειρίας, πολύτιμης για την οικοδόμηση του επαγγελματικού βιογραφικού,

·   την διαμόρφωση ενός συνεργατικού πλαισίου για την διεκδίκηση χρηματοδότησης, ώστε οι άριστοι, νέοι επιστήμονες και τεχνικοί να εξασφαλίσουν εργασία με αξιοπρεπείς αμοιβές στο αντικείμενό τους, χωρίς να φύγουν από τον τόπο μας.

Στο πλαίσιο του άξονα " Ορθόδοξη Εκκλησία και Κοινωνική Οικονομία ", σχεδιάζεται και θα υλοποιηθεί εντός του 2014 κύκλος εργαστηρίων κατάρτισης με τίτλο " Ημέρες Κοινωνικής Οικονομίας " και αντικείμενο την Κοινωνική Οικονομία, την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και τις ευκαιρίες που υπάρχουν για όλους στο πλαίσιο της ν έα ς προγραμματικής περιόδου των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων από το 2014 ως το 2020. Στα εργαστήρια, θα διδάξουν αναγνωρισμένου κύρους επιστήμονες και στελέχη της δημόσιας διοίκησης, των μη κερδοσκοπικών οργανισμών και της αγοράς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η συμμετοχή στα εργαστήρια θα είναι δωρεάν και ανοιχτή για όλους. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.

Με τις "Ημέρες Κοινωνικής Οικονομίας", η Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης και το Ίδρυμα "Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς" επιδιώκουν:

·     την ευρύτατη δυνατή κινητοποίηση των ενεργών πολιτών, των πνευματικών και των παραγωγικών δυνάμεων για την τοπική πρόοδο και την βιώσιμη έξοδο από την κρίση,

·     τη διάδοση ενός αισιόδοξου μηνύματος για τις δυνατότητες ανάπτυξης, μέσα από την Κοινωνική Οικονομία, τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις και την Κοινωνική Καινοτομία,

·     την παροχή υπεύθυνης ενημέρωσης και πολύτιμης συμβουλευτικής υποστήριξης για τους παραπάνω κλάδους δραστηριότητας στο ευρύ κοινό του τόπου μας.

Στο πλαίσιο του άξονα " Ορθόδοξη Εκκλησία και Ευρώπη των Πολιτών ", σχεδιάζεται και θα λάβει χώρα εντός του 2014  Μεγάλο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα "Ορθόδοξη Εκκλησία και Κοινωνική Καινοτομία".  Στο Συνέδριο θα παρουσιαστεί το μακρόπνοο σχέδιο της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης για την Κοινωνική Καινοτομία και σχεδιάζεται να λάβουν μέρος εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Κύριο παραδοτέο του Συνεδρίου θα είναι η κοινά υπογεγραμμένη από τους θεσμικούς εταίρους "Χάρτα Κοινωνικής Καινοτομίας", που θα θέτει το προγραμματικό όραμα μιας σοβαρής και καλά οργανωμένης συνεργασίας της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης με τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική ανάπτυξη.

Υπεύθυνος του Προγράμματος "Ορθόδοξη Εκκλησία και Κοινωνική Καινοτομία" είναι ο Διευθυντής του Ιδρύματος Παιδείας και Πολιτισμού "Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς" Αρχιμανδρίτης Αλέξανδρος Σαλμάς. Το Πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε εδώ το μήνυμα του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ανθίμου:

«Η πατρίδα μας έχει ανεξάντλητες δυνάμεις. Εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους για την προκοπή του τόπου μας. Σήμερα με το πρόγραμμα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης «Ορθόδοξη Εκκλησία και Κοινωνική Καινοτομία» λαμβάνομε μία μεγάλη πρωτοβουλία. Ενθαρρύνομε τις ζωντανές δυνάμεις του τόπου μας και κυρίως τους νέους, να συνεργασθούν, διεκδικώντας τις ευκαιρίες που τους αξίζουν, σε ένα σοβαρό πλαίσιο συνεργασίας με φορείς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Μέσα από ένα ευρύ πλαίσιο πρωτοτύπων δράσεων, επιδιώκομε να προσφέρωμε ευκαιρίες για επαγγελματική αριστεία και οικονομική αξιοπρέπεια στους συμπολίτες μας, που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της κρίσεως. Σας καλώ να υποστηρίξετε την προσπάθειά μας αυτή και να αγκαλιάσετε το πρόγραμμα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης».

 

Επισκεφτείτε εδώ τον επίσημο ιστότοπο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης:

http://www.imth.gr