Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα Ἀγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αυτόνομα αλλά και σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης υλοποιεί Προγράμματα στο πλαίσιο των Κοινοτικών Πακέτων Στήριξης(ΚΠΣ). Από τις 22-6-2009 διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια Δικαιούχων ΕΣΠΑ κατά τη Μεταβατική Περίοδο, Τύπου Β από την Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση.

Συμμετοχή στα παρακάτω Ευρωπαϊκά Προγράμματα: