ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

δημοσιεύθηκε στις 02/07/2008

 

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο: " Μελέτη ανάδειξης και τουριστικής αξιοποίησης περιοχών με στοιχεία θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή εφαρμογής του προγράμματος " στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA/ PHARE CBC 2000-2006 Ελλάδα – Βουλγαρία»

 
επιστροφή