Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Ορθόδοξου Πολιτισμού

δημοσιεύθηκε στις 07/02/2014

 
Το έργο αυτό υλοποιήθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του Ε.Π Κοινωνία της Πληροφορίας -Πρόσκληση 65 του μέτρου 1.3 και με προϋπολογισμό 693.438,78 €.
Συνοπτικά το προτεινόμενο έργο αφορά τη δημιουργία ενός ψηφιακού ηλεκτρονικού αρχείου για την ελληνική ορθόδοξη εκκλησιαστική πολιτιστική παράδοση και την υλοποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα λειτουργήσει ως ένα ψηφιακό εργαλείο προώθησης και προβολής του πολιτισμού και της παράδοσης της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Το έργο περιλαμβάνει την δημιουργία κέντρου τεκμηρίωσης, την ψηφιακή καταγραφή και οργάνωση μεγάλου αριθμού δεδομένων με υψηλή πολιτιστική αξία και την ανάπτυξη μίας δικτυακής πύλης που αφορά τη πολιτιστική παράδοση και τα κειμήλια της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.
Αναλυτικότερα, μέσω του έργου δημιουργήθηκαν :
  • Πλήρως εξοπλισμένο κέντρου Τεκμηρίωσης για την ψηφιοποίηση των συλλογών της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.
  • Ψηφιακό αρχείου (βάση δεδομένων) με περιεχόμενο το Πολιτισμικό Απόθεμα της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.
  • Δικτυακή Πύλη (portal) προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.
Τό έργο ολοκληρώθηκε στό διάστημα από 4/6/2004-20/3/2007.
Το Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα συνεργάστηκε στο τομέα της Οργάνωσης ημερίδων και συναντήσεων εργασίας
επιστροφή