Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη μέσω εικονικών επισκέψεων του Ιστορικού αρχείου, του Εκκλησιαστικού μουσείου και των Ιερών μνημείων της Θεσσαλονίκης

δημοσιεύθηκε στις 07/02/2014

 

Συνοπτικά το προτεινόμενο έργο αφορά τη συνέχιση της ψηφιοποίησης του Πολιτισμικού Υλικού που ξεκίνησε με την πρόσκληση 65 και τη δημιουργία ενός ψηφιακού ηλεκτρονικού αρχείου προσβάσιμο από το διαδίκτυο για την ελληνική ορθόδοξη εκκλησιαστική πολιτιστική παράδοση που λειτουργεί ως ένα ψηφιακό εργαλείο προώθησης και προβολής του πολιτισμού και της παράδοσης της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης,. Το έργο περιλαμβάνει την ψηφιακή καταγραφή και οργάνωση μεγάλου αριθμού δεδομένων με υψηλή πολιτιστική και επιστημονική αξία και ενσωμάτωσή τους στη δικτυακή πύλη της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι επισκέψιμο με εικονικές επισκέψεις (virtual tours) Το νέο πολιτιστικό υλικό που θα καταγραφεί αναφέρεται στην ανάδειξη του ιστορικού αρχείου της Μητροπόλεως καθώς και την εικονική επισκεψιμότητα μνημείων και ιερών ναών της Μητροπόλεως μας.

Αναλυτικότερα, μέσω του έργου υλοποιήθηκαν :

  • Επιστημονική καταγραφή, τεκμηρίωση, και σχεδιασμός της ανάδειξης του ιστορικού αρχείου του εκκλησιαστικού μουσείου και των ιερών μνημείων της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
  • Αγορά εξοπλισμού για την ενίσχυση του Κέντρου Τεκμηρίωσης του Ορθόδοξου Πολιτισμού, ψηφιοποίηση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου, του Εκκλησιαστικού Μουσείου και των Ιερών Μνημείων2.
  • Δημοσιότητα

Τό έργο ολοκληρώθηκε στό διάστημα από 1/10/2007-30/6/2009.

Το Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα συνεργάστηκε στο τομέα της Οργάνωσης ημερίδων και συναντήσεων εργασίας

Το έργο αυτό υλοποιήθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του Ε.Π Κοινωνία της Πληροφορίας -Πρόσκληση 172 του μέτρου 1.3 και με προϋπολογισμό 208.981,54 €.

επιστροφή