Πρωτοβουλία για τη Διάσωση , Μελέτη, Ανάδειξη και Προβολή του Ορθόδοξου Πολιτισμού στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών

δημοσιεύθηκε στις 07/02/2014

 
Το έργο αυτό υλοποιήθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του Ε.Π INTERREG III A/ PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ του μέτρου 3.3 και με προϋπολογισμό 119.501,15 €.
Στόχος του έργου είναι η διάσωση, η μελέτη και η προβολή του Ορθόδοξου Πολιτισμικού αποθέματος (ιερές μονές, μοναστήρια, αντικείμενα του ορθόδοξου πολιτισμού, βιβλία, κλπ) στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας- Βουλγαρίας (Νομός Θεσσαλονίκης και επαρχίες Blagoevrad, Khasokovo,Kardjali της Βουλγαρίας), με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών. Η διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας- Βουλγαρίας, είναι προικισμένη με πολυποίκιλη πολιτισμική κληρονομιά. Η κληρονομιά αυτή διατηρείται μέσα από τη ζωντανή ορθόδοξη παράδοση, όπως αυτή εκδηλώνεται μέσα από τα ήθη και έθιμα των κατοίκων της σε μια διαχρονική περίοδο από την προϊστορία, την βυζαντινή περίοδο και τους νεότερους χρόνους.
Στο πλαίσιο του έργου έγινε επιλογή και τεκμηρίωση μέρος του διασυνοριακού Ορθόδοξου πολιτισμικού υλικού (αφορά πολιτισμικό υλικό και των δύο χωρών) το οποίο θεωρήθηκε αναγκαίο να διασωθεί και να προβληθεί. Η ανάδειξη και η προβολή του υλικού αυτού, θα πραγματοποιηθεί μέσα από την ψηφιοποίηση αυτού και την παραγωγή πολυμεσικής έκδοσης η οποία θα είναι διαθέσιμη στους πολίτες, τους ερευνητές, και τους επισκέπτες της διασυνοριακής περιοχής. Επικουρικά, διοργανώθηκαν δύο εκδηλώσεις (από μία σε κάθε χώρα της διασυνοριακής περιοχής), καθώς και έντυπες εκδόσεις οι οποίες θα εστιάζουν στην ανάδειξη του Ορθόδοξου πολιτισμού της διασυνοριακής περιοχής.
Τό έργο ολοκληρώθηκε στό διάστημα από 2/200/6-9/2008.
Το Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα συνεργάστηκε στο τομέα της παργαωγής του πολυμεσικού υλικού καθώς και της Οργάνωσης ημερίδων και συναντήσεων εργασίας
επιστροφή