Ανάδειξη και Προβολή Κοινών Θρησκευτικών Πολιτιστικών Στοιχείων μεταξύ Ελλάδος-Βουλγαρίας και Τουριστική Αξιοποίησή τους

δημοσιεύθηκε στις 07/02/2014

 

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π INTERREGIIIA PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ με ανάδοχο το Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και προϋπολογισμό 200. 000 € .

Σκοπός ήταν η ολοκληρωμένη προσέγγιση ανάδειξης και προβολής κοινών θρησκευτικών πολιτιστικών στοιχείων μεταξύ Ελλάδος – Βουλγαρίας και στην τουριστική αξιοποίησή τους στις διασυνοριακές Περιφέρειες Κ. Μακεδονίας και Βουλγαρίας. Οι περιφέρειες αυτές διαθέτουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασίας στον τομέα του θρησκευτικού τουρισμού και κατ’ επέκταση στον τουριστικό τομέα, καθώς διαθέτουν μεγάλο αριθμό σημαντικών θρησκευτικών μνημείων με κοινό χαρακτηριστικό την πορεία της Ορθοδοξίας στη Βαλκανική χερσόνησο.

Για την υλοποίηση του σχεδίου, υπήρχε συνεργασία μεταξύ του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ» Της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ.

Το σχέδιο, πέρα από τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα, προσπάθησε να εξασφαλίζει τη διασυνοριακή χρησιμότητά του, μέσω καινοτόμων παρεμβάσεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη συνέχεια των δραστηριοτήτων και μετά την ολοκλήρωσή του και την τουριστική αξιοποίηση συγκεκριμένων στοιχείων θρησκευτικής – πολιτιστικής κληρονομιάς σε συγκεκριμένες διασυνοριακές περιοχές των 2 χωρών.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε η εκπόνηση μελέτης ανάδειξης των στοιχείων αυτών, η υλοποίηση σύγχρονων εφαρμογών ανάδειξης των κοινών στοιχείων θρησκευτικής – πολιτιστικής κληρονομιάς, η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, η εκτέλεση εργασιών βελτίωσης – διαμόρφωσης κτιριακής υποδομής του ιδρύματος και τέλος η διοργάνωση επικοινωνιακών γεγονότων – δημοσιοποίηση των στόχων και των αποτελεσμάτων του σχεδίου.

Το έργο ολοκληρώθηκε.

επιστροφή